Saturday, August 27, 2005

Domo harigato!

Ako si Haya Suzuki, dalawampung taong gulang. Estudyante ako ng Nanzan University. Noong Agosto, pumunta kami nina Yuta, Guro, Moe, Yumi, Megumi at Marino sa Pilipinas.

Tumira kami sa dormitoryo. Nag-aral kami sa Ateneo de Manila University. Nag-aral kami ng wikang Filipino. Bumisita kami sa maraming lugar.

Sina G. Jamendang, G. Coroza at G. Reyes ang naging guro namin sa conversational Filipino. Nakakatuwang guro si G. Jamendang. Kumain siya ng tanghalian kasama namin. Mataba si G. Coroza. Umawit kami sa klase niya. Mapayat si G. Reyes. Mabait siya.

Pumunta kami sa Smokey Mountain. Malungkot doon. Pumunta kami sa palengke. Kakaiba ang amoy doon. Pumunta kami sa Marikina. Nakita namin ang pinakamalaking sapatos. Nakita namin ang baranggay hall, city hall at Imelda Shoe Museum. Bumili ako ng sandals.

Napagod kami, pero masaya kami. Marami kaming natutuhan.

Bago kami bumalik sa Japan, sinabi ni G. Jamendang: "Kailan kayo babalik?". Sinabi ko: "Hindi ko alam. Pero susulat kami.". Sinabi niya: "Pangako?". Sumagot ako: "Pangako.".

Malungkot siya, pero ngumiti siya.

Monday, August 22, 2005

Madaming nangyayari sa buhay ko ngayon, pero imbes na pag-isipan silang lahat ay ganito ang ginawa ko: kumuha ako ng "What are the keys to your heart?" test. Vaduuuuuuuuuuy!The Keys to Your HeartYou are attracted to obedience and warmth.

In love, you feel the most alive when everything is uncertain, one moment heaven... the next moment hell.

You'd like to your lover to think you are stylish and alluring.

You would be forced to break up with someone who was ruthless, cold-blooded, and sarcastic.

Your ideal relationship is lasting. You want a relationship that looks to the future... one you can grow with.

Your risk of cheating is zero. You care about society and morality. You would never break a commitment.

You think of marriage pessimistically. You don't think happy marriages exist anymore.

In this moment, you think of love as commitment. Love only works when both people are totally devoted.


Friday, August 12, 2005

Happy birthday, blog

Dalawang taon na ang blog ko, siyet. Kailangang makaisip ng magandang entry. O kaya mag-isip ng bagong blogspot address.

Tuesday, August 02, 2005

Yuck, pa-cute

Isang araw, gumising kang wala ang mga kasama mo sa bahay. nakita mo ang webcam. ano ang gagawin mo?