Tuesday, February 14, 2006

Isang gabing bilog ang buwan...ENERVA. Ang lakas ng Pilipina.