Monday, January 30, 2012

Kung paano maging isang kalaguyo

"Pinag-iisipan kong sabihin kay Patricia ang tungkol sa atin."

Huwag kang maniwala. Magtanong: "Anong sasabihin mo?"

Kumpiyansiya siyang magpapatuloy: "Parang ganito, 'Pat, may sasabihin ako sa yo.'"

"Tapos ililipat niya sa iyo ang kanyang tingin mula sa kanyang maletang puno ng papeles at sasabihing: 'Hmmmmmm?'"

"Tapos sasabihin ko, 'Pat, tingin ko nagkakagusto na ako sa iba, at sigurado akong nagse-sex na kami.'"

"Tapos sasabihin niya, 'Diyos ko, ano uli yung sinabi mo?'"

"Tapos sasabihin ko: 'Sex.'"

"Tapos magsisimula siyang humagulhol. Ano ngayon ang gagawin mo?"

Katahimikan, katulad ng hindi gumagalaw na buwan. Babaguhin niya ang posisyon ng kanyang mga binti, parang nalilito. "Sasabihin ko...nagbibiro lang ako." Pinipisil niya ang kamay mo.

-Salin ng isang sipi mula sa maikling kuwentong "How to be an other woman" ni Lorrie Moore

0 Comments:

Post a Comment

<< Home