Thursday, December 14, 2006

Note to self: Nababaog na ako.

Ano ngayon kung baog ka?
Ano ka ngayon kung baog?
Ano kung ngayon, baog ka?
Ano, baog ka kung ngayon?
Ano, baog kung ngayon ka?
Ano kung baog ka ngayon?
Ano? Baog ka kung ngayon?
Ano? Baog kung ngayon ka?
Ano kung ngayon ka baog?
Ano ka kung ngayon, baog?
Ano ka? Kung ngayon, baog.
Ano ka? Baog, kung ngayon.
Ngayon, ano ka kung baog?
Ngayon, kung baog ka, ano?
Ngayon, kung ano ka: baog.
Ngayon, kung ano, baog ka.
Ngayon, ano kung baog ka?
Ngayon, kung baog ka, ano...
Ngayon, baog ka kung ano...
Kung baog ka, ano ngayon?
Kung ano ka ngayon: baog.
Kung baog ka ngayon, ano?
Kung ngayon baog ka, ano?
Kung ano, baog ka ngayon?
Kung ano, baog ka ngayon.
Kung ano ngayon, baog ka.
Kung ngayon ano ka, baog.
Kung baog, ano ka ngayon?
Kung ano ka ngayon? Baog.
Kung baog ka ngayon, ano...
Kung ngayon ka, baog ano?
Kung baog ka, ngayon ano?
Baog ka. Ano kung ngayon?
Baog kung ano ka ngayon.
Baog ngayon kung ano ka.
Baog ka kung ano ngayon.
Ka Baog, ano kung ngayon?
Ka Baog, kung ngayon, ano?
Ka Baog, kung ngayon, ano...
Ka Baog, ano, kung ngayon...
Ka Baog, ano, ngayon, kung...
Ka Baog, kung ano, ngayon.
Ka Baog, kung ano, ngayon?

5 Comments:

At 6:46 AM, Anonymous isma said...

hindi ka nagiisa...yol *tsk tsk tsk*

 
At 12:53 PM, Anonymous Ding said...

sir yol!!!!!!!!!! Pasensya na po sa kanina dahil nalimutan po namin burahin ang nakasulat. OwO

 
At 7:57 PM, Blogger Kim said...

Parang yan na po yung lahat ng posibleng kombinasyon nung mga salitang yun... o_O

Sorry nga po pala dun sa Free cut thing sa board. >_<

 
At 7:10 PM, Anonymous Anonymous said...

hi! :D ang ganda nito. maaari ko po bang hiramin? "ipapaskil" ko sa notbuk ko eh. haha salamat salamat!

(at ano nga pala ang ilalagay kong may-akda ng tula? :D)

 
At 8:41 AM, Anonymous yol said...

anonymous, akosiyol. ikaw?

 

Post a Comment

<< Home