Friday, September 12, 2003

Para sa mga giniginaw.

Tubig

Bagyong mapaniil ang gabi.

Heto ako,
nakababad sa dilim,
natutunaw
sa aking pag-iisa.

Lason
ang mga ala-alang
pumapatak
sa aking diwa-
ang mga gabing
isda ang iyong dila
sa dagat ng aking balat,
tinutuklas
ang mga bahaging
tubig lamang dati
ang sumasalat.

Binuksan ko ang bintana
para bumuhos ang liwanag
at hugasan ang aking
pangungulila.
Sumalubong sa akin
ang libu-libong patak
ng ikaw-

nariyan at nariya'y
hindi ko mayakap.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home